Aktualności


Zapraszamy na nową stronę tuż po feriach zimowych: www.mdk.zwpek.pl

Rada RodzicówRADA RODZICÓW ZWPEK (zgodnie ze Statutem ZWPEK oraz Regulaminem Rady Rodziców)

USTALIŁA SKŁADKĘ MIESIĘCZNĄ W WYSOKOŚCI 30 ZŁ. - KWARTAŁ : 70 ZŁ.

RODZEŃSTWA:
- ZA 2 DZIECKO : 20 ZŁ. /KWARTAŁ :130 zł. tj. 70 zł + 60 zł. /,
- ZA 3 DZIECKO : 10 ZŁ. / KWARTAŁ :160 zł. tj. 70 zł.+ 60zł + 30zł. /


WPŁAT NALEŻY DOKONYWAĆ NA NR KONTA:
Numer konta: 18 1240 2034 1111 0000 0307 2518
Bank: PKO S.A. XIII O/Warszawa

KontaktZespół Wolskich Placówek Edukacji Kulturalnej

ul. Jana Brożka 1a

01-442 Warszawa

tel.: 22 836 13 13

e-mail: sekretariat@zwpek.pl