Strona w budowie

Aktualności
ZAPRASZAMY NA ZAJĘCIA OD WRZEŚNIA

KontaktZespół Wolskich Placówek Edukacji Kulturalnej

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM - ROBOTY BUDOWLANE

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków unijnych

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU [pdf]


SIWZ Termomodernizacja budynku MDK czerwiec 2017 [pdf]


ZAŁĄCZNIK 1 - DOKUMENTACJA PROJEKTOWA [rar]


KontaktZespół Wolskich Placówek Edukacji Kulturalnej

ul. Jana Brożka 1a

01-442 Warszawa

tel.: 22 836 13 13

e-mail: sekretariat@zwpek.pl